پرواز تا آستانه مرگ | وقتی تایر می خواست مامور مرگ شود


حادثه‌ای وحشتناک در کنار خیابان‌های شهر گویانیا برزیل، مرد جوان را تا نزدیکی مرگ برد.

 ویدیوهای پیشنهادی