افزایش سرعت تحویل ایران خودرو


افزایش سرعت تحویل ایران خودرو شرکت ایران خودرو اعلام کرد در یک روز چهار هزار 266 دستگاه خودرو را تحویل مشتریان داده است.

 ویدیوهای پیشنهادی