تجمع اعتراض به کشتن سگ ها مقابل شهرداری تهران


در پی انتشار خبر کشته شدن چندین سگ با اسید، مردم در مقابل شهرداری تهران تجمع کردند که درگیری هم بین نیروی انتظامی با مردم شکل گرفت. شهرداری اما میگوید این اتفاق مربوط به گذشته است و با شرکت پیمانکاری مقصر برخورد کرده است

 ویدیوهای پیشنهادی