لحظه به لحظه شکار ۲۰ ثانیه ای یوزپلنگ را ببینید | فیلم


سرعت یوزپلنگ های مختلف بین ۱۰۰تا۱۲۰ کیلومتر بر ساعت است که فقط حدود پانصد متر می تواند با این سرعت بالا بدود.چیتا می تواند سرعت خود را فقط طی مدت ۳ ثانیه از ۰به۹۶کیلومتر در ساعت برساند (شتاب این جانور در هر ثانیه ۳۲کیلومتر بر ساعت است.)برخلاف تصور اکثر مردم، چیتاها حیوانات آرامی هستند و هرگز به دام های اهلی حمله نمی کنند.جرم توله ی چیتا ۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم است.

 ویدیوهای پیشنهادی