گزارش لحظه به لحظه از واقعه غدیر خم


مجموعه اینفوموشن چهارده خورشید با هدف ارائه اطلاعات صحیح و دقیق از زندگانی چهارده معصوم توسط شبکه رسانه ای صف تهیه و تولید شد. در قسمت سوم از این مجموعه با عنوان « امیر آفتاب » زندگانی حضرت امام هعلی علیه السلام به رشته تحریر در آمده که شما رو به تماشای این قسمت دعوت می کنیم.

 ویدیوهای پیشنهادی