نوتلایی که سهون دوست داره^_^


وویی! خدا بده از نوتلا ها ، به ما!!!! منم از این نوتلا های شیرین، بامزه و در عین حال جذاب، خوش صدا، کیوت، ناز،....،.......،.....، مـــــــوخــــــــــــــوااااام !!!!!!!!!