درگیری شدید اراذل و اوباش در تهران


هفته گذشته در محله هاشمی تهران دو گروه از اراذل و اوباش با هم درگیر شدند که در نتیجه آن سه نفر زخمی و به چند خودرو و مغازه خسارت وارد شد.

 ویدیوهای پیشنهادی