فیلم اقدام دیوانه‌وار راننده در اتوبان !


راننده چینی پس از تلاش بسیار برای دور زدن در بزرگراه، سرانجام موفق شد بدون ایجاد حادثه، چند صد متری را به صورت معکوس حرکت کند اما در نهایت توسط پلیس متوقف شد.

 ویدیوهای پیشنهادی