سرقت خودروهای مجهز به سیستم قفل بدون کلید در کمتر از سی ثانیه


سرقت خودرو موضوع جدیدی نیست و با توجه به شرایط اقتصادی کشورمان، رشد این معضل در شهرهای مختلف قابل مشاهده است. بسیاری با مشاهده ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی، فکر می کنند کمترین زمان مورد نیاز برای سرقت یک خودرو متداول در بازار جهانی، حدود یک دقیقه است، اما تحقیقات نشان می دهد دزدان می توانند این کار را در زمانی بسیار کوتاه تر انجام دهند.

 ویدیوهای پیشنهادی