سمپلینگ تخم مرغ شانسی کیندر


سمپلینگ خلاق تخم مرغ شانسی کیندر در تابستان 96 توسط تیم آژانس تبلیغاتی طرح ایده اجرا شد.

 ویدیوهای پیشنهادی

01:28 کیندر