قیمت کالاهای اساسی و موردنیاز مردم به ثبات نسبی رسیده است


شبکه یک - 26 مرداد 98- 14:00| رضا رحمانی وزیر صنعت گفت: این وزارتخانه هر روز موظف است قیمت ۱۰۰ کالای اساسی و ضروری خانوارها را گرفته و طی یک هفته بررسی کند و از نوسانات و افت و خیزهای قیمت این اجناس آگاه شده، به دولت گزارش دهد که طی این بررسی های روزانه و هفتگی با کاهش قیمت ۱۰۰ قلم کالا در کارگروه تنظیم بازار مواجه و در مجموع با روند کلی کاهش قیمت ها روبه رو بودیم.

 ویدیوهای پیشنهادی