تیزر تلویزیونی بازسازی واقعه غدیر خم


نمونه تیزر ساخته شده جهت اطلاع رسانی همایش بزرگ بازسازی واقعه غدیر ، همراه با برگزاری جشنواره کودکان علوی ، زمان : سه شنبه 29 مردادماه 1398 ، مکان : پارک کوهستان تیران ، به سفارش ستاد بازسازی واقعه غدیر شهرستان تیران و کرون ، تهیه شده در موسسه رسانه ای خانه هنر مبین ، ثبت سفارش و مشاوره : 09130250793 - 09162352722 - 09372965096

 ویدیوهای پیشنهادی