کلیپ تبریک عید غدیر خم


یا علی (ع) من از دیار دیلمان، یک زن آزاده ایرانی ام، خواهری از خواهران «روزبه»، یک مسلمان زاده سلمانی ام، ما نه زیر تیغ شمشیر عرب، که به میل خود مسلمان گشته ایم، ما از اول با تو بیعت کرده ایم، «روزبه» بودیم و سلمان گشته ایم ... سرزمین فارس سلمان پرور است، سرزمینم سربداران پرور است سید اولاد زهراییم ما، مادر من دختر پیغمبر است! (نام سلمان فارسی پیش از اسلام روزبه بود)

 ویدیوهای پیشنهادی