فوتیج ضریح حضرت عباس


فوتیج ضریح حضرت عباس ، به فیلم برداری از ضریح می پردازد.مردی درحال خواندن دعا و زیارت است و دوربین روی زیارتنامه زوم کرده است.دوربین ثابت بوده و هیچ حرکتی ندارد.لینک دانلود: