دانلود پایان نامه:تاثیر شیارهای استاتور و روتور بر پارامترهای الکتریکی ماشین (با اعمال خطای سیم پیچ سه فاز)...


لینک دانلود و جزییات بیشتر: d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%aa/

 ویدیوهای پیشنهادی