دوره های کوچینگ بین المللی ان ال پی


دانلود صوتی جلسه چهارم آموزش غیر حضوری و رایگان nlp - آموزش استاندارد تکنیک های برنامه ریزی عصبی کلامی تکنیک های جذب عشق - لاغری و کاهش وزن-کوچینگ - مذاکره - قیمت دوره های ان ال پی هدف گذاری - ثروت و...  خانه ان ال پی ایران - سجاد زمانی 

 ویدیوهای پیشنهادی