رئیس پلیس راهور: طرح کاهش آلودگی بیشتر با هدف کسب درآمد توسط شهرداری تهران است


رئیس پلیس راهور ناجا: اجرای طرح کاهش آلودگی بیشتر با هدف کسب درآمد توسط شهرداری تهران است نه کاهش آلودگی و ترافیک.

 ویدیوهای پیشنهادی