پدرام پالیز اخبار بین الملل | تیزر تصویری اخبار بین الملل


## پدرام پالیز اخبار بین الملل (دانلود این ترانه از لینک بالا کلیک کنید) هر چه گویم از تو شهر کیش و مات است هرچه دیدم ز تو بیش از حد لغات است

 ویدیوهای پیشنهادی