کسب مدال نقره وزن 59- کیلو توسط ستایش قهرمانی


در چهارمین دوره مسابقات قهرمانی نونهالان جهان 2019 ستایش قهرمانی موفق شد مدال نقره وزن 59 - کیلو را بدست بیاورد

 ویدیوهای پیشنهادی