مولودی افغانستانی بنی فاطمه برای عید غدیر


سر کوی بلند فریاد کردم علی شیر خدا را یاد کردم دانلود مولودی افغانی سید مجید بنی فاطمه در روز عید غدیر خم با حضور عبدالرضا هلالی.

 ویدیوهای پیشنهادی