معرفی وی اس تی StudioLinked Infiniti Expansion G-FUNK LEADS


مجموعه ای جدید از شرکت StudioLinked می باشد که تحت برنامه Infiniti Player Engine اجرا می شود. این بانک شامل 53Presets است که مجموعه ای از صداهای سینتی سایزر بوده که از مُدولارهای مختلف صدابرداری شده است.

 ویدیوهای پیشنهادی