فیلم ماجرای شکافتن قبر شهید فاجعه منا


روایت شکافتن قبر شهید رکن‌آبادی از زبان سرپرست وقت حجاج ایرانی را می شنوید.

 ویدیوهای پیشنهادی