فیلم مهارت سردار پاکپور در تیراندازی با تیربار


فرمانده نیروی زمینی سپاه با تیربار گرینوف در دوره آموزشی نیروهای سپاه در شرق کشور در حالی‌که ایستاده است، ۴۰۰ گلوله را شلیک می‌کند.

 ویدیوهای پیشنهادی