تونر فوق العاده برای ازبین بردن لکه های تیره پوست


اگه به صورت مداوم از این تونر استفاده شود باعث از بین رفتن لکه های تیره ی پوست وروشن شدن آن می شود

 ویدیوهای پیشنهادی