وقتی سیلسن، رونالدو را تحقیر کرد...


در بازی هلند و پرتغال در لیگ ملت های اروپا، زمانی که رونالدو پشت ضربه کاشته ایستاد، سیلسن نیازی به تشکیل دیوار دفاعی ندید و از بازیکنانش خواست که کنار بروند. بازیکنان پرتغال برای اینکه کاپیتانشان بیش از این تحقیر نشود، خود دیوار دفاعی را تشکیل دادند. ضربه رونالدو هم همان جایی رفت که همه انتظارش را می کشیدند!

 ویدیوهای پیشنهادی