روحانی : دنبال تقابل نیستیم و همیشه دنبال تعامل هستیم !


روحانی: برخی خطا برداشت می‌کنند، می‌گویند دولت در تعامل موفق نبود، حالا دنبال تقابل است، نخیر، همیشه دنبال تعامل هستیم کاهش تعهدات برای ایجاد توازن در برجام است اگر در پایان ۶۰ روز دوم به نتیجه نرسیدیم، حتماً مرحله سوم کاهش تعهدات را آغاز می‌کنیم، باز هم ۶۰ روز زمان می‌دهیم

 ویدیوهای پیشنهادی