کلیپ تبریک عید غدیر


آنچه زیر پا گذاشتند، حقّ علی (ع) نبود! حقّ پیامبر (ص) بود که علی (ع) بجای او بنشیند! حقّ پیام (قرآن) بود! حقّ فرستنده پیام و گیرنده! آنچه بعد از پیامبر(ص) زیر پا گذاشتند حقّ خدا بود بنده!

 ویدیوهای پیشنهادی