اعمال مستحب روز عید غدیر


دبیرخانه شورای معارف سیما به مناسبت عید غدیر خم، موشن گرافیک های ویژه این ایام را منتشر کرد.

 ویدیوهای پیشنهادی