مولودی علي بود"نور علي" | حاج محمود كريمی


[النص] نه لوح و نه قلم بود و نه ارض و نه سما بود و خدا بود و علی بود و علی بود و خدا بود نه حرف از من و ما بود نه ذکر تو و من بود علی بود وعلی بود که پیش از من و ما بود نه لوح و نه قلم بود و نه ارض و نه سما بود و خدا بود و علی بود و علی بود و خدا بود آیینه ی تمام نمای خدا علیست علی علی نقشی که زد رقم قلم ابتدا علیست علی علی دست خدا زبان خدا صورت خدا علی علی در بندگیش بنده بی ادعا علی علی علی جان رسول لحم رسول دم رسول شیر خدا و شیر رسول خدا علی علی بود و عدم بود و علی بود و ولایت علی بود و ولا بود نه لوح و نه قلم بود و نه ارض و نه سما بود و خدا بود و علی بود و علی بود و خدا بود دشمن به دشمنی خود اقرار میکند مردی ک داشت بازوی خیبر گشا علیست بسم الله کتاب خداوندگار را هر کس که با علیست بداند که باء علیست چشم خدا ، قسیم حجحیم و جنان به حق دست خدا و لنگر ارض و سما علیست علی کوثر و یس علی یوسف و طه علی قدر و علی بدر علی شمس و ضحی بود علی سجده علی حمد علی ذکر و دعا بود علی در همه دم بود علی در همه جا بود نه لوح و نه قلم بود و نه ارض و نه سما بود و خدا بود و علی بود و علی بود و خدا بود لوح علی قلم علی حرم علی کرم علی علم علی آب و گلم علی فراز ۳۵ خطبه غدیر,ثواب اطعام در روز عید غدیر,غدیر نزدیک است,متن ادبی در مورد عید غدیر,غدیر به چه معناست,تزیین سفره عید غدیر خم,متن مولودی عید غدیر محمود کریمی,ته کیسه عید غدیر ,سوالات تستی خطبه غدیر با جواب,پروفایل عید غدیر ,شعر درباره حضرت علی و عید غدیر ,کوکی عید غدیر ,پروفایل غدیر,تبلیغ عید غدیر , بالاترین امر به معروف در خطبه غدیر ,فطرس,اشعار عید غدیر سازگار ,تزیین سکه برای عید غدیر ,نقاش

 ویدیوهای پیشنهادی