فیلم خام ضریح حضرت عباس


فیلم خام ضریح حضرت عباس به فیلم برداری از ضریح می پردازد در حالی که دروبین روی ارتفاع قرار گرفته و ازدحام جمعیت را به صورت کامل نشان می دهد.رنگ نور داخل ضریح سبز است.لینک دانلود :

 ویدیوهای پیشنهادی