انیمیشن واقعه غدیر خم


در این انیمیشن، واقعه غدیر که در آن امام علی (ع) در مقابل همه افراد کاروان از سوی پیامبر (ص) به امامت برگزیده می شود را به تصویر کشیده می شود.

 ویدیوهای پیشنهادی