مرز آرژانتین و برزیل آبشار ایگواسو یا ایگوازو


آبشار نعلی شکل ایگواسو به‌ طول 2٬7 کیلومتر خود 3 برابر آبشار نیاگارا در آمریکای شمالی وسعت دارد و از آبشار ویکتوریا در آفریقا نیز به‌طور قابل توجهی بزرگتر است.