رمی جمره و وقوف در منا


گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از رمی جمره در روز عید قربان و وقوف در منا