متالیک کردن اسلایم رریتی♪me❤دنبالـ=دنبالـ


دنبالـ یه‍ چنل پر از ویدیو های فان میگردی؟؟! پس درست اومدیــ تو چنل من هر جور ویدیویی بخوای پیدا میشه‍❤ دنبالـ=دنبالـ کپی به شرط دنبالـ❤:D اولین رریتی در همه ی حالت ها هستم^^

 ویدیوهای پیشنهادی