فیلم لحظه تحویل نوزاد ربوده شده از بیمارستان شهریار به پدر و مادرش


نوزادی که دو ماه قبل توسط یک پرستار قلابی از بیمارستانی در شهریار ربوده شده بود امروز در مسجدی پیدا شد و توسط پلیس به پدر و مادرش تحویل داده شد. در این فیلم لحظه تحویل دادن نوزاد به پدر و مادرش را می بینید.

 ویدیوهای پیشنهادی