پیدا شدن نوزاد ربوده شده از بیمارستان شهریار


نوزادی که نیمه خرداد امسال از بیمارستان تامین اجتماعی شهریار ربوده شده بود پیدا شد این کودک 2 ماهه را زنی با لباس پرستاری ربوده بود. سرهنگ فردین جوزانی فرمانده انتظامی شهریار افزود :این کودک امروز ساعت 13/30 در داخل مسجدحضرت ولی عصر کرشته شهریا رپیداشد.

 ویدیوهای پیشنهادی