عاقبت پرتاب آب دهان به مسافر مترو در آمریکا


مسافر گستاخی که از لابلای درب واگن مترو به صورت یکی از مسافران آب دهان پرتاب کرده بود به سزای عملش رسید. این مرد جوان در حالی که مقابل درب تقریباً بسته شده بود در یکی از واگن های قطار به صورت یک مسافر دیگر در داخل قطار آب دهان پرتاب کرد، با واکنش خشمگینانه او مواجه شد. گفتنی است؛ این حادثه در ایستگاه ۳۴ خیابان منهتن شهر نیویورک آمریکا رخ داد.

 ویدیوهای پیشنهادی