فرار راننده پراید از صحنه تصادف


این فیلم در بلوار مدرس-فضیلت شهر شیراز توسط دوربین های کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی ضبط شده است.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها