انیمیشن Drawing cartoons ساخت خودم


دوستان اینم یک اینمیشن دیگر ولی ببخشی بعضی جاهاش خراب شد.لایک و نظر فراموش نشود