فیلم نخستین جلسه دادگاه متهمان پتروشیمی


نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام تعدادی از اخلالگران عمده در نظام تولیدی کشور از طریق فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد برگزار شد.

 ویدیوهای پیشنهادی