باز هم کنایه‌های حسن روحانی به دولت سابق


مهر: حسن روحانی در دیدار خود با جمعی از مدیران ارشد وزارت‌خارجه با کنایه به دولت قبل گفت: ۸ سال مذاکره می‌کردند حاصلی نداشت.

 ویدیوهای پیشنهادی