آچمز شدن مسیح علینژاد در مقابل یک ایرانی


مسیح علی نژاد در برابر دوربین ما (اسلحه ما)، باطن خود را نمایش می‌دهد! سید حسینی ، فعال فرهنگی در کلفرنیا، دانشجوی رشته فلسفه و روانشناسی یکی از دوستان خبر دادند که خانم مسیح علی نژاد به پایتخت کلفرنیا، شهر سکرمنتو می‌آید و قرار است به عنوان یک "سخنران" در یکی از سالن‌های دانشگاه Sacramento State University از زندگی خود و کتابی که اخیراً نوشته بگوید. تصمیم گرفتم به دیدار ایشان بروم و اگر فرصت شد سوالاتی را مطرح کنم. روز سخنرانی سالن تقریباً جمعیت صد نفری داشت. کسانی که از بیرون دانشگاه آمده بودند (فارس زبانان بهایی و کسانی که مسیحی شده بودند و غیره، خانم‌ها و آقایان میانسال) و دانشجویانی که برای گرفتن نمره‌ی بیشتر با دفترچه‌هایشان مشغول برداشتن نوت بودند. (بعضی از اساتید، اگر در رویدادهای دانشگاه شرکت کنید نمره‌ی بیشتری می‌دهند). سخنرانی خانم علینژاد تقریباً یک ساعت طول کشید، در این سخنرانی از زندگی، خانواده، و فعالیت‌هایی که داشتند گفتد، و تصویری سیاه از ایران، از زمان کودکی تا امروزی که در امریکاست نشان داد. خانم علینژاد انتظار نداشت در آمریکا کسی به عنوان منتقد با ایشان وارد بحث شود به همین دلیل تا توانست تصویری سیاه، و صفر درصدی از ایران را به دانشجویان نشان داد. بعد از سخنرانی در بخش پرسش و پاسخ، بنده به عنوان یکی از دانشجویان سوالاتی را مطرح کردم و سعی کردم فضای تک قطبی سالن را بشکنم. فضایی که با وجود ادعای آزادی بیان و عقیده، کاملاً یک طرفه برگزار شده بود و اگر خانم علینژاد ادعا می کرد که در ایران انسان‌ها همدیگر را می‌خورند کسی حاضر نمی‌شد ادعای ایشان را به چالش بکشد. پس از طرح سوالاتی درباره‌ی چرایی انتشار عکس کودکان شوشتری که مورد تعرض ج

 ویدیوهای پیشنهادی