سیل مهیب روز گذشته در روستای دیر علی سلماس


فیلمی از سیل مهیب روز گذشته در روستای دیر علی سلماس در آذربایجان غربی

 ویدیوهای پیشنهادی