گردشگر آمریکایی پس از گردش درایران، اکنون ویدئویی را از تجربه سفرش منتشر کرده.


دختر گردشگر آمریکایی پس از گشت و گذار در سرتاسر ایران، اکنون ویدئویی را از تجربه سفرش منتشر کرده و می گوید ایران آن کشوری که در خبرها می بینید، نیست. می گوید بهترین چیزی که در آن دیده، مردمی بودند که او در طی سفرش با آنها گفت و شنود داشته.

 ویدیوهای پیشنهادی