رسیدن مخزن های آب به روستاهای شهرستان سرباز


پس از اتفاقات ناگوار و حمله تمساح به دو کودک در شهرستان سرباز حامیان طبیعت طی فراخوانی تصمیم گرفتند به تأمین آب چهار روستای سرباز کمک کنند تا مردم محلی به ویژه کودکان برای تهیه آب به رودخانه نزدیک نشوند و خطر حمله تمساح کاهش یابد. هدف از این پروژه حفاظت از تمساح گاندو و حمایت از میزبانان آن میباشند. اطلاعات بیشتر در: www.nazretabiat.ir

 ویدیوهای پیشنهادی