دکتر فروغ محمد پور ( کودک آزاری)


فروغ محمد پور دانشجوي دکتري تخصصي روانشناسي عضو سازمان نظام روانشناسي و مشاوره داراي 15 ساله سابقه حرفه اي مشاوره و روان شناسي فوبيا،وسواس،اختلالات رفتاري،مشاوره پيش از ازدواج،خانواده درماني،فرزند پروري،سکس تراپي،افسردگي پس از زايمان 09122596497 09038050379

 ویدیوهای پیشنهادی