عملکرد اللهیار صیادمنش برابر بایرن مونیخ


عملکرد اللهیار صیادمنش برابر بایرن مونیخ شب گذشته اللهیار صیادمنش لژیونر جوان ایرانی در تیم فنرباغچه فرصت پیدا کرد تا در برابر تیم بزرگ بایرن مونیخ 20 دقیقه بازی کند.

 ویدیوهای پیشنهادی