حمام قلعه همدان یکی از زیباترین حمام های تاریخی ایران_مستند مادستان


مجموعه مستند مادستان تهیه شده توسط صدا و سیمای مرکز همدان در این قسمت حمام قلعه همدان یکی از زیباترین حمام های تاریخی ایران را معرفی کرده است.

 ویدیوهای پیشنهادی