عصرجدید نیمه نهایی - اجرای مهدی عبدالوند


دومین اجرای قسمت آخر از مرحله نیمه نهایی برنامه عصر جدید توسط مهدی عبدالوند قهرمان مچ اندازی ایران و جهان . .

 ویدیوهای پیشنهادی