حمله مسلحانه به بازیکنان آرسنال


حمله مسلحانه به مسعود اوزیل و سئاد کولاشیناچ بازیکنان تیم فوتبال آرسنال در لندن ناکام ماند.

 ویدیوهای پیشنهادی